Att vara medlem i Brf Ljungbyhus

Ni har blivit medlemmar i Bostadsrättsföreningen Ljungbyhus. Det betyder att ni är delägare i en ekonomisk förening. Samtidigt har ni också fått rätten att bo i en specifik lägenhet. I denna lägenhet kan ni bo så länge ni vill förutsatt att ni betalar avgiften till föreningen och är uppmärksam på ordnings- och trivselregler. Detta är själva innebörden i begreppet bostadsrätt. 

Medlemskapet i föreningen ger också rätt att: 

  • Rösta på föreningsstämman 
  • Komma med förslag till styrelsen angående förändringar gällande fastigheten och dess skötsel samt rutiner och regler

Som medlem delar man sitt boende med andra, vilket innebär lättnader som t.ex. att få hjälp med skötseln av fastigheten men också ett ansvarstagande för föreningen, husen och utemiljön.

Som medlem kan man själv ändra i sin lägenhet. Planerade åtgärder som påverkar huskroppen, t ex att ändra väggar, värme, vatten och avlopp måste i förväg godkännas av styrelsen. 

Bor man i huset förväntas man:

  • Vara aktsam om byggnader och utemiljö
  • Visa hänsyn till övriga som bor i huset 
  • Vara uppmärksam på föreningens ordnings- och trivselregler 
  • Rapportera fel och skador inom- och utomhus till den teknisk förvaltare, se felanmälan

Högsta beslutande organ är föreningsstämman där varje medlem har en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. 

Styrelsen är föreningens företrädare utåt och har ansvaret för det löpande arbetet i föreningen. Det innebär bland annat att styrelsen ska se till att bokföringen och den övriga administrationen sköts och att föreningens fastighet och övrigt kapital förvaltas på ett bra sätt. Styrelsen informerar medlemmarna löpande via föreningens hemsida på internet eller genom informationsblad som delas ut eller sätts upp på anslagstavlorna i källaren och i entréerna.

Den som bor i fastigheten kan genom att vara med i styrelsen, i en arbetsgrupp eller på annat sätt i samråd med styrelsen påverka förvaltning, skötseln av fastigheten och trivseln i huset

Välkommen!

 

Sidan uppdaterad 2022-03-14